Згідно ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» «Інвестування та фінансування будівництва  об'єктів житлового будівництва з використанням  недержавних  коштів,  залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва».