Кредити надаються на:

 • фінансування будівництва квартири на первинному ринку. Строк кредиту - від 5 до 12 років.

Банк надає до 70% від оціночної вартості нерухомості, що купується за кредитні кошти. Відсоткова ставка від 20% (процентна ставка є незмінною протягом усього строку дії кредитного договору).

Заробітна плата позичальника (за мінусом 18% (податок)) повинна бути не меншою ніж щомісячний платіж по кредиту.

Витрати при оформленні кредиту:

 • 1% - одноразова комісія від суми кредиту
 • 1% - розрахунково-касове обслуговування
 • 300,00 грн. - розгляд документів
 • Від 2000,00 грн. - послуги нотаріуса                                                           

Вид кредиту: строковий кредит, або кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії. Форма видачі кредиту: кредит надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника, відкритий в ПАТ «Полтава-банк».

Погашення заборгованості по кредиту та відсоткам здійснюється щомісяця, згідно до обраної схеми погашення.

1.  Платежі, що зменшуються (класична схема) - погашення основної суми боргу рівними частинами з нарахуванням відсотків на залишок заборгованості по кредиту. Спочатку позичальник буде сплачувати платежі що перевищують розмір ануїтєтних платежів, хоча сума відсотків, яку сплатить позичальник за весь строк дії кредитної о договору, буде меншою ніж при застосуванні ануїтетної схеми погашення кредиту.

2.   Ануїтет - платежі здійснюються рівними частинами протягом всього строку дії кредитного договору. Протягом перших років строку дії кредитного договору в цих платежах переважають відсотки, і менше погашається сума кредиту. Потім частка відсотків зменшується і більше погашається сума кредиту. Переваги ануїтетного графіку, що протягом перших років дії кредитного договору розмір щомісячного платежу за кредитом буде менший, ніж за класичною схемою.

Форми погашення: готівкою, через каси відділень ПАТ «Полтава-банк», або безготівково, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок в ПАТ «Полтава-банк».

Дострокове погашення: у будь-якому відділенні ПАТ «Полтава-банк» та без додаткових комісій.

Вимоги до позичальника:

 • позичальник працює не менше 1 року, що підтверджується наданням довідки з місця роботи про розмір заробітної плати за останні 6 місяців(з відміткою з якого числа він працює на даному підприємстві, в разі відсутності даної відмітки, копія трудової книги);
 • фізична особа підприємець, яка протягом щонайменше 2-х календарних років здійснює підприємницьку діяльність.

Обов’язковим при укладанні кредитного договора особиста присутність іншого з подружжя позичальника та надання згоди іншим з подружжя позичальника на укладання такого договору.

Необхідні документи:

 • Анкета-заява на отримання кредиту Позичальника.
 • Паспорт громадянина України Позичальника.
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номеру платника податків Позичальнику.
 • Свідоцтво про реєстрацію шлюбу/про розірвання шлюбу Позичальника.
 • Паспорт громадянина України та довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків чоловіка/дружини Позичальника.
 • Довідка з місця роботи потенційного Позичальника та членів сімей, дохід яких включається в розрахунок фінансового стану, платоспроможності та кредитоспроможності Позичальника (із зазнченням вихідного номеру, дати видачі, посади, нарахованого та фактично отриманого доходу за останні 6 місяців, з розбивкою по місяцях, форми працевлаштування, за можливості - зазначення інформації щодо дати зарахування співробітника в штат), підпису керівником та головним бухгалтером підприємства та завірену печаткою підприємства). Дата видачі довідки не може перевищувати 14 календарних днів до дати розгляду можливості надання кредиту.

Документи для приватних підприємців:

 1. Оригінал свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності з терміном видачі не менше 2-х років від дати звернення до Банку.
 2. Оригінали декларації про доходи для платників фіксованого податку або Звіт суб’єкта малого підприємництва - платника єдиного податку про доходи підприємця як фізичної особи за останні 4 квартали (1 рік) з відміткою відповідного податкового органу.
 3. Оригінали відповідних ліцензій, патентів на здійснення підприємницької діяльності, дозволів, якщо діяльність підлягає ліцензуванню (патентуванню) відповідно до чинного законодавства/свідоцтво про сплату єдиного податку свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість.
 4. Довідка про взяття на облік платника податків.
 5. Копії контрактів, договорів та інших документів, які є джерелом отримання доходів, акти виконаних робіт/послуг, накладні, рахунки-фактури, квитанції, які підтверджують розрахунок за виконання робіт, надання послуг, реалізацію продукції.
 6. Договори оренди або інші документи, що підтверджують право власності/користування на виробничі та офісні приміщення, основні засоби, які приймають участь в веденні бізнесу.
 7. Довідки з банків, де відкриті поточні рахунки фізичної особи-підприємця, про рух коштів за останні 6 місяців.

Звертайтесь за адресою: м. Полтава, вул. Чураївни, буд. 1/1

Телефони: +38(0532) 57-18-92, +38(050) 305-08-61.